אנו מצטערים להודיע כי האתר שלנו נסגר. תודה רבה לכל מי שתמך בנו על ידי הזמנת תיקים ואביזרים מאיתנו. התמיכה שלכם הייתה עבורנו העולם כולו. למרות שהיה זה מסע נפלא, הנסיבות השתנו. אנו מודים על הזמנים הטובים וכל הזיכרונות שיצרנו יחד.


We're truly sorry to announce that our site has closed. Thank you to everyone who supported us by ordering our bags and accessories. Your patronage meant the world to us. Though it has been a wonderful journey, circumstances have changed. We are grateful for the great times and all the memories we've created together.


С сожалением сообщаем, что наш сайт закрыт. Благодарим всех, кто поддержал нас, заказывая наши сумки и аксессуары. Ваша поддержка была для нас очень важна. Хотя это было классное путешествие, обстоятельства изменились. Мы благодарны за это прекрасное время.
Made on
Tilda